हमीद दलवाई

Tuesday, October 20, 2020

हमीद दलवाईंवरील एक माहितीपट


ज्योती सुभाष यांनी दिग्दर्शित केलेला हमीद दलवाईंवरचा माहितीपट यू-ट्यूबव १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी अपलोड झाल्याचं दिसलं, तो इथे यू-ट्यूबद्वारेच जोडला आहे. 

No comments:

Post a Comment

Followers

या कात्रणवहीसाठी माहितीसंकलन व टायपिंग, इत्यादी खटाटोप केलेल्या व्यक्तीनंच वरील वह्याही तयार केल्या आहेत. त्याच्या सुट्या वेगळ्या वहीसाठी पाहा: रेघ